ศูนย์รวมวัสดุก่อนสร้าง ห้องน้ำ ห้องครัว…มาบ้านช้าง สร้างบ้านได้ทั้งหลัง 

ศูนย์บริการแบบครบวงจร (Baanchang Service Solution Center)

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมครบวงจร บริษัทจึงได้จัดตั้ง ศูนย์บริการแบบครบวงจร (Baanchang Service Solution Center) ที่จะคอยให้คำปรึกษาและบริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น

ครอบคลุมและตอบโจทย์ความต้องการของท่าน “ด้วยบริการแบบครบวงจร”

ศูนย์บริการหลังคาครบวงจร

ศูนย์รวมกระเบื้อง/สุขภัณฑ์

ครบวงจรสำหรับช่างมืออาชีพ

บริการออกแบบติดตั้งชุด